adidas Maloprodaja

Multimedijska instalacija u Adidas prodavaonicama

Cilj projekta bila je izrada multimedijske interaktivne aplikacije u svrhu marketinške promidžbe novootvorenog maloprodajnog centra.

Dizajn i implementacija PandoPad touch uređaja (s ugrađenom IDS kamerom) s pripadajućom interaktivnom aplikacijom te PandoPad video zidova.