Kontakti

E-mail: info@pandopad.com

Sjedište / Proizvodnja i razvoj:
Josipa Jelačića 67
Samobor 10430
Tel: +385-1-4242889
Fax: +385-1-4400369

 

Pandopad d.o.o.
OIB: 82500918128
Temeljni kapital 20.000 kn
IBAN: HR4823600001102325063
Zagrebačka banka d.d.
Osobe ovlaštene za zastupanje: 
Goran Radić, Boris Bengez i Marin Kolega