Hologrami

Hologramske instalacije na staklu, piramidi ili posebnoj foliji mogu biti ne interaktivne ili interaktivne projekcije u kojima posjetitelj ima interakciju s osobom ili predmetom na hologramu.