Povijesni i pomorski muzej Istre Kultura

Interaktivna projekcija na zidu za Kuću fresaka u Draguću

U sklopu zajedničkog projekta Istarske županije i općine Cerovlje pod nazivom REVITAS II, otvorena je Kuća fresaka u prostoru stare škole u Draguću kao zaseban odjel u Povijesnom pomorskom muzeju Istre u Puli. Kuća je zamišljena kao interpretacijski centar koji predstavlja jedinstveni kulturni značaj zidnog slikarstva u Istri te postaje dio kulturne baštine. Sadržaj je koncipiran na način da se posjetitelje upućuje na daljnje istraživanje zidnog slikarstva, kao i na obilazak ostalih zidnih slika u Istri.

Projekt REVITAS II bavio se revitalizacijom unutrašnjosti Istre putem razvoja održivog kulturnog turizma i inovativnih pristupa reinterpretaciji kulturne baštine te oblikovanja prekogranične turističke destinacije Istre. Istarska županija kao jedan od projektnih partnera je prenamijenila kuću u jedinstveni centar u kojem posjetitelji mogu neposredno doživjeti bogatu kulturnu baštinu Istre putem inovativnih i dinamičnih multimedijskih interakcija, višejezičnih fotomonografija, brošura itd.

Pozadina

U Draguću je otvorena Kuća fresaka kao središte kulturne rute zidnog slikarstva u Istri. Kako bi upotpunili sadržaj i postav centra raznim informativnim sadržajima, potrebno je bilo osmisliti interaktivnu prezentaciju otkrivanja raznih fresaka za posjetitelje.

Izazov

Izazov je bio isporučiti kvalitetno i vizualno impresivno rješenje u obliku interaktivne projekcije na zidu koja će biti odlično primijećeno i prihvaćeno od strane posjetitelja centra.

Naš pristup

Prilikom posjeta Kući fresaka, posjetitelji imaju priliku otkriti bogatu fotomonografiju raznih fresaka nastalih u razdoblju of 9. do 16. stoljeća pokretom ruke na interaktivnu projekciju na zidu centra. Kako posjetitelji prelaze rukom po zidu tako se otkrivaju dijelovi freske.

Rješenja

Isporučena je jedna interaktivna zidna projekcija koja je upravljana pokretom. Interaktivne projekcije se izvode profesionalnim projektorima te sustavom infracrvenih kamera za detekciju pokreta te omogućuju korisnicima da postanu dio interaktivne priče.