Al Ain Bolnica Zdravstvo

Interaktivne aplikacije za bolnicu Al Ain

Izgradnja nove bolnice u Al Ainu smatra se kao jedan od najvažnijih zdravstvenih projekata koji pruža visokokvalitetne zdravstvene usluge u skladu s najboljim međunarodnim praksama na području Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako bi bolnica svojim pacijentima pružila sve potrebne informacije i omogućila jednostavnu navigaciju kroz različite odjele, donesena je odluka o implementaciji interaktivnih aplikacija u prostorima bolnice.

Projekt izgradnje nove bolnice vrijedan je preko 1,2 bilijuna dolara te je za njezinu izgradnju zaslužna kompanija Abu Dhabi General Services Company (Musanada) u kolaboraciji s kompanijom Abu Dhabi Health Services Company (SEHA). Nova bolnica je opremljena sa 719 kreveta, uključujući 510 kreveta za opću medicinu, kirurgiju, dječji odjel i porodiljske odjele, 67 za intenzivnu medicinu, te 142 za medicinsku rehabilitaciju. Također obuhvaća 104 napredne specijalizirane klinike, 17 radioloških soba za RTG, CT i MRI usluge, kao i 22 specijalizirane sobe za endoskopsku dijagnozu.

Pozadina

Kako bi svojim pacijentima pružila sve potrebne informacije o odjelima, djelatnicima, te lakšu navigaciju, Al Ain bolnica se odlučila za implementaciju interaktivnih aplikacija u prostorima bolnice poput hodnika i čekaonice.

Izazov

Isporučiti kvalitetno, vizualno impresivno, a istovremeno troškovno isplativo rješenje u obliku interaktivnih aplikacija koje će biti odlično primijećene i prihvaćene od strane pacijenata bolnice Al Ain.

Naš pristup

Rješenje je bilo potrebno opremiti paketom centralno upravljanih multimedijskih aplikacija te je u kreativnom dijelu projekta bilo potrebno proučiti bolničku strukturu, odjele i usluge, razviti vizualni sadržaj i dizajnirati korisnička sučelja.

Rješenja

Uz primjenu naših proizvoda: PandoPad® Manager i PandoPad® Applications, realizirani su svi interaktivni servisi potrebni za informiranje i snalaženje u prostorima bolnice Al Ain. Pacijenti tako mogu saznati sve potrebne informacije o bolničkom osoblju, uslugama i odjelima, prostoru bolnice, itd.