Prirodoslovni muzej Rijeka Kultura

Interaktivni kiosci za Prirodoslovni muzej Rijeka u sklopu projekta LIKE

Prirodoslovni muzej Rijeka uspješno je realizirao projekt „Living on Karst Edge“ (LIKE), financiran iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine. Glavni cilj projekta bila je zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava, kroz uspostavljanje zajedničkog programa upravljanja i učinkovitog praćenja stanja Natura 2000 područja krškog ruba.

Kroz ovaj projekt, za potrebe istraživanja i zaštite bioraznolikosti krškog područja, Muzej je nabavio potrebnu opremu kako bi posjetitelje na inovativan način educirao o području očuvanja krškog ruba. Kao dio opreme, postavljeni su interaktivni kiosci putem kojih posjetitelji mogu pregledati floru i faunu u sklopu edukativnog programa te otkriti zabavan sadržaj putem aplikacija. Zajednički cilj svih radionica i edukativnog programa je povećati svijest o razlozima i potrebi zaštite prirode te osjećaju odgovornosti za njezino očuvanje.

Pozadina

Prirodoslovni muzej Rijeka inicirao je projekt zaštite i obnove biološke raznolikosti ekosustava putem kojeg će se uz inovativna rješenja urediti novi interaktivni dio stalnog postava s tematikom Natura2000 mreže i zaštite prirode.

Izazov

Isporučiti kvalitetno vizualno impresivno, a istovremeno troškovno isplativo rješenje u obliku interaktivnih kioska koje će biti primijećeno i prihvaćeno od strane posjetitelja.

Naš pristup

Obavljena su istraživanja biologije, ekologije i genetske strukturiranosti vrsta i staništa te su prikazana putem interaktivnih aplikacija na moderan i edukativan način. Očekivani rezultat bio je razviti suvremeni edukativni sadržaj s naglaskom na zaštitu prirode.

Rješenja

Isporučene su PandoPad® FLOOR 32“ i PandoPad® WALL 42“ jedinice, PandoPad® Manager sustav kao centralno mjesto za upravljanje svim sadržajem i paket PandoPad® Applications uređen multijezično na hrvatski, engleski i slovenski jezik.