Amor Victoria Turizam

Interaktivni kiosci za restorane

Amor Victoria je kompanija koja se dugi niz godina bavi ugostiteljskom djelatnošću s područja Grada Rovinja te do danas u svom vlasništvu poseduje nekoliko ugostiteljskijh objekata u Rovinju, Puli i Zagrebu. Kako bi svojim gostima pružila sve potrebne informacije o gastronomskoj ponudi, Amor Victoria se odlučila za opremanje svojih restorana Amfora, Copacabana i Da Piero interaktivnim kioscima.

Postavljanje interaktivnog kioska u sklopu restorana daje novu dimenziju pristupu informacijama te potiče gastronomski turizam kod kojeg je putovanje u destinaciju barem djelomično motivirano zanimanjem za hranu, a još se i naziva “turizam jela”. Za modernog turista karakteristični su sve učestaliji posjeti destinacijama koje osim pasivnog odmora pružaju i mogućnost sudjelovanja u gastronomskim manifestacijama, tradicionalnom načinu spravljanja autohtonih jela te omogućuju upoznavanje tradicije kraja koji se posjećuje.

Pozadina

Zadatak ovog projekta bio je realizirati interaktivnu prezentaciju restorana i njegove ponude, te omogućiti komunikaciju s gostima.

Izazov

Isporučiti kvalitetno vizualno impresivno, a istovremeno troškovno isplativo rješenje u obliku interaktivnog kioska koji će biti odlično primijećen i prihvaćen od gostiju restorana.

Naš pristup

Rješenje je bilo potrebno opremiti paketom centralno upravljanih multimedijskih aplikacija te je u kreativnom dijelu projekta bilo potrebno razviti vizualni sadržaj i dizajnirati korisnička sučelja.

Rješenja

Uz primjenu naših proizvoda: PandoPad® Manager, PandoPad® Applications i PandoPad® FLOOR jedinica, realizirani su svi interaktivni servisi potrebni za informiranje i predstavljanje gastronomske ponude restorana.