Grad Rijeka Turizam

Interaktivni multimedijski kiosci za Grad Rijeku

Grad Rijeka pokrenuo je inicijativu poboljšanja kvalitete gradskih usluga informacija kao što su lakše snalaženje u prostoru grada, pregled trenutnih novosti i događaja u gradu, pregled voznog reda javnog transporta itd. U sklopu inicijative, Grad Rijeka se odlučio za opremanje interaktivnim kioscima u prostorima gradske vijećnice, gradske knjižnice te na prodajnim mjestima KD Autotroleja . Cilj ovoj projekta bio je stvoriti dinamičan novi javni prostor za sve građane Grada Rijeke koji bi pružao sve potrebne informacije na jednom mjestu.

Grad Rijeka se zalaže za očuvanje svojeg prirodnog i kulturno-povijesnog potencijala i nasljeđa, te je proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020. Upravo ova titula Gradu Rijeci donosi obnovu niza objekata industrijske baštine koji će predstavljati infrastrukturnu izgradnju u području kulture, ali će utjecati na puno više područja života građana i omogućiti novu energiju rasta. Poviješću prebogata Rijeka prije svega je lučki grad s brojnim ostacima slavne industrijske prošlosti, koje umjetnici zajedno s građanima, mladima i starima, kao i sa svim turistima, pretvaraju u gradska sjedišta kulture.

Pozadina

Grad Rijeka odlučio je inicirati projekt putem kojeg će se kvalitetno unaprijediti snalaženje po gradu i pružanje aktualnih novosti u gradu putem multimedije. Stoga se grad odlučio za postavljanje multimedijskih kioska s mnoštvom interaktivnih aplikacija i sadržaja.

Izazov

Isporučiti kvalitetno vizualno impresivno, a istovremeno troškovno isplativo rješenje multimedijskih totema koji će biti odlično primijećeni i prihvaćeni i od strane grada te njegovih partnera, lokalnih ponuđača, ugostitelja, itd.

Naš pristup

Rješenje je bilo potrebno opremiti paketom centralno upravljanih multimedijskih aplikacija te je u kreativnom dijelu projekta bilo potrebno proučiti turističku ponudu Grada Rijeke, razviti vizualni sadržaj i dizajnirati korisnička sučelja.

Rješenja

Uz primjenu naših proizvoda: PandoPad® Manager, PandoPad® Applications i PandoPad® FLOOR jedinica, realizirani su svi interaktivni servisi potrebni za informiranje, zabavu i oglašavanja. Multimedijski kiosci se sastoje od interaktivnog ekrana osjetljivim na dodir (touchscreen) koji sadrži mnoštvo aplikacija. Ekran je najmodernije tehnologije, visoke svjetline, te zbog svojih karakteristika dominira prostorom.