Karlovačka Županija Turizam

Mobilni interpretacijski centri za projekt Susret s rijekom

“Susret s rijekom” je naziv projekta Karlovačke županije u kojem su objedinjena tri grada – Karlovac, Ozalj i Ogulin, te područja uz njihove rijeke. Projektom je obuhvaćena izrada šetnica, vidikovaca, turističke infrastrukture i multimedijalnih sadržaja te organizacija edukativno - zabavnih radionica. Tematske šetnice su smještene na desnoj obali rijeke Korane u Karlovcu, na obali rijeke Kupe u Ozlju i u neposrednoj blizini Đulinog ponora rijeke Dobre u Ogulinu, sve zaštićenim NATURA 2000 područjima.

Cilj projekta ‘Susret s rijekom’ je doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže područja NATURA 2000 uz rijeke Karlovačke Županije, kroz povećanje turističke privlačnosti ovih područja te edukaciju i podizanje svijesti o važnosti njihova očuvanja. Poseban naglasak biti će na načinu prezentacije edukativnih sadržaja, osobito korištenjem suvremenih tehnologija i multimedijskih sadržaja, koji će posjetiteljima pružiti jedinstvenu priliku da dožive rijeke i njihovu biološku raznolikost.

Pozadina

Karlovačka županija odlučila je inicirati projekt putem kojeg će se kvalitetno unaprijediti i očuvati područja tri grada i kvalitetno interpretirati njihove vrijednosti te promovirati kraj u kojem se nalaze. Naš doprinos u projektu bila je izrada i postavljanje tri mobilna interpretacijska centra za posjetitelje zajedno s interaktivnim sadržajem.

Izazov

Glavni izazov bio je osmišljavanje koncepta i sadržaja naših PandoPad rješenja koji bi svojim vizualnim identitetom i interaktivnim sadržajem educirao posjetitelje i pružao korisne informacije u multimedijskom formatu.

Naš pristup

Prikupili smo podatke o biološkim vrijednostima projektnog područja koji će biti stalno izloženi na tematskim šetnicama, čime će izgrađena infrastruktura imati i edukacijsku komponentu. Naš tim kreirao je sav vizualni sadržaj i osmislio korisničko sučelje koje je kasnije osposobljeno preko našeg Pandopad Managera unutar PandoPad ® TOTEM jedinica.

Rješenja

Za potrebe projekta isporučene su tri PandoPad ® TOTEM jedinice postavljene uz tematske šetnice koje svojim dizajnom, bojom, i sadržajem prikladno predstavljaju održivi cilj projekta „Susret s rijekom“.