Park prirode Papuk Turizam

Multimedija za info centar Park prirode Papuk

Kako bi se gosti i posjetitelji što ugodnije osjećali na omiljenom izletištu Jankovac, JU Park prirode Papuk je u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) izgradio objekt Eko-točka Jankovac. Posjetitelji su tako dobili novouređeni ekocentar u sklopu kojeg se nalaze mnogi sadržaji, od dvorane za školu u prirodi i slične edukacije, do suvenirnice.

U sklopu objekta projektirano je interaktivno predstavljanje čitavog Parka prirode Papuk, u varijanti samostojećih uređaja za unutarnje postavljanje, te interaktivnog izloga. S eko točkom ujedno je zaokružena turistička ponuda Jankovca, kao jednog od najznačajnijeg izletničkog lokaliteta u Parku prirode Papuk.

Pozadina

JU Park prirode Papuk je željela prikazati atraktivan prostor park-šume te ga oplemeniti jednim posebnim objektom kao što je Eko točka Jankovac. Zadatak ovog projekta bio je realizirati interaktivnu prezentaciju parka za posjetitelje kombinirajući edukativne i zabavne sadržaje.

Izazov

Glavni izazov bio je osmišljavanje koncepta i sadržaja naših PandoPad rješenja koji bi svojim vizualnim identitetom i interaktivnim sadržajem educirao posjetitelje i pružao korisne informacije o Parku prirode Papuk u multimedijskom formatu.

Naš pristup

U kreativnom dijelu projekta bilo je potrebno razviti grafičke sadržaje korisničkog sučelja, osmisliti montažu i primjenu PandoPad aplikacija u prezentaciji parka i realizaciji zabavnih i komunikacijskih servisa. Korištene su standardne PandoPad aplikacije PandoPad Desktop, PandoPad AdsHub, PandoPad Gallery, PandoPad eCard, PandoPad Pages, PandoPad Selfie, PandoPad Local Wayfinder, PandoPad Outdoor Wayfinder.

Rješenja

Jedan interaktivni kiosk PandoPad® FLOOR 42 ”smješten u prostoru eko-centra i jedan interaktivni informativni prozor 32” s ugrađenom kamerom koja koristi tehnologiju „Touch Foil“ koja pretvara bilo koju staklenu površinu u zaslon osjetljiv na dodir. Obje su instalacije dizajnirane prema vizualnom identitetu Parka prirode Papuk. Na kraju, kao centralno mjesto za upravljanje svim sadržajem isporučen je i PandoPad® Manager sustav i veliki paket PandoPad® Applications.