Općina Marija Bistrica Turizam

Multimedijska prezentacija Centra za posjetitelje u Mariji Bistrici

U Mariji Bistrici je otvoren Centar za posjetitelje u kojem će se prezentirati i promovirati lokalna kulturna baština te očuvanje tradicije i kulturnog naslijeđa. Centar za posjetitelje specijaliziran je za interpretaciju i edukaciju gostiju, ali i lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja, zaštite i valorizacije lokalne tradicijske i kulturne baštine, prvenstveno dječjih drvenih igračaka i licitara.

Centar za posjetitelje s temom tradicijskih obrta se tako izvrsno uklapa u turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije koja je po broju dolazaka i ostvarenih noćenja najuspješnija županija u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Pozadina

Općina Marija Bistrica je pokrenula projekt otvorenja centra u kojem se može dobiti izvrstan doživljaj očuvanja brojnih tradicijskih obrta koji se njeguju u bistričkom kraju. Stoga se općina odlučila za postavljanje multimedijskog kioska s mnoštvom interaktivnih aplikacija i sadržaja. 

Izazov

Isporučiti kvalitetno vizualno impresivno, a istovremeno troškovno isplativo rješenje multimedijskog kioska koji će biti odlično primijećen i prihvaćen i od strane općine te njezinih posjetitelja. 

Naš pristup

Rješenje je bilo potrebno opremiti paketom centralno upravljanih multimedijskih aplikacija te je u kreativnom dijelu projekta bilo potrebno proučiti kulturnu baštinu dječjih drvenih igračaka i licitara, razviti vizualni sadržaj i dizajnirati korisnička sučelja.  

Rješenja

Uz primjenu naših proizvoda: PandoPad® Manager, PandoPad® Applications i PandoPad® WALL jedinica, realizirani su svi interaktivni servisi potrebni za informiranje i prezentaciju sadržaja.