Prirodoslovni muzej Rijeka Turizam

Multimedijska rješenja za Prirodoslovni muzej Rijeka

Prirodoslovni muzej Rijeka je jedan od partnera u projektu KRASn’KRŠ, Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku u okviru programa prekogranične teritorijalne suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska. U okviru projektnih aktivnosti, muzej se opremio paketom multimedijskih rješenja koji prikazuju geološke i prirodne osobitosti riječke regije te omogućuje posjetiteljima pristup svim informacijama na jednom mjestu.

Temeljni cilj stalnog geološkog muzejskog postava cjeloviti je prikaz geoloških prirodnih osobitosti koji prezentacijom stijena, fosila i minerala pružaju “sliku” sastava, načina i vremena postanka geoloških tijela i struktura riječkog područja. Za to područje specifičan je i izuzetno značajan krški reljef koji dosad u postavu nije bio adekvatno prikazan i zastupljen. Novi multimedijski postav zaokružuje geološku sliku riječkog područja te omogućuje posjetiteljima potpuno novi doživljaj.

Pozadina

Kako bi naglasio očuvanje i valorizaciju krške baštine, Prirodoslovni muzej Rijeka odlučio je postaviti multimedijsku prezentaciju u okviru programa KRAŠn'KRŠ.

Izazov

Glavni izazov bio je osmišljavanje koncepta i sadržaja PandoPad rješenja koji bi svojim vizualnim identitetom i interaktivnim sadržajem educirao posjetitelje i pružao korisne informacije u multimedijskom formatu.

Naš pristup

Potrebno je na osnovu odobrenog koncepta definirati detaljni izgled i funkcionalnost multimedijskog sustava, specificirati potrebnu opremu, aplikacije i navesti formate sadržaja. Kreiran je sav vizualni sadržaj i osmišljeno je korisničko sučelje koje je kasnije osposobljeno preko Pandopad Managera.

Rješenja

Isporučen je multimedijski sustav za 3D projekcijsko mapiranje model reljefa koji se sastoji od samog reljefa, upravljačkog sustava s ekranom osjetljivim na dodir, projekcije sa stropa na reljef, bočne projekcije na zid te pripadajućeg ozvučenja. Isporučena je jedna PandoPad ® FLOOR jedinica, jedna PandoPad ® TOTEM jedinica, te veliki paket PandoPad® Applications. Na kraju, kao centralno mjesto za upravljanje svim sadržajem isporučen je PandoPad® Manager CMS.