Grad Rijeka Turizam

Multimedijski totemi za motorni brod Galeb i Palaču Šećerane

Grad Rijeka je pokrenuo integrirani projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ koji se bavi obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna spomenika kulture - motornog broda Galeb i Palače Šećerane. U sklopu projekta postavljena su dva interaktivna multimedijska totema (City light uređaja) namijenjena za vanjsko korištenje i pružanje informacija o industrijskoj baštini.

Grad Rijeka se zalaže za očuvanje svojeg prirodnog i kulturno-povijesnog potencijala i nasljeđa, te je proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020. Upravo ova titula Gradu Rijeci donosi obnovu niza objekata industrijske baštine koji će predstavljati infrastrukturnu izgradnju u području kulture, ali će utjecati na puno više područja života građana i omogućiti novu energiju rasta. Poviješću prebogata Rijeka prije svega je lučki grad s brojnim ostacima slavne industrijske prošlosti, koje umjetnici zajedno s građanima, mladima i starima, kao i sa svim turistima, pretvaraju u gradska sjedišta kulture.

Pozadina

Grad Rijeka odlučio je inicirati projekt putem kojeg će se kvalitetno prikazati reprezentativni spomenici riječke industrijske baštine putem multimedije. Stoga se grad odlučio za postavljanje multimedijskih totema s mnoštvom interaktivnih aplikacija i sadržaja. 

Izazov

Isporučiti kvalitetno vizualno impresivno, a istovremeno troškovno isplativo rješenje multimedijskih totema koji će biti odlično primijećeni i prihvaćeni i od strane grada te njegovih posjetitelja. 

Naš pristup

Rješenje je bilo potrebno opremiti paketom centralno upravljanih multimedijskih aplikacija te je u kreativnom dijelu projekta bilo potrebno proučiti dva reprezentativna spomenika riječke industrijske baštine, razviti vizualni sadržaj i dizajnirati korisnička sučelja.  

Rješenja

Uz primjenu naših proizvoda: PandoPad® Manager, PandoPad® Applications i PandoPad® 75” TOTEM jedinica, realizirani su svi interaktivni servisi potrebni za informiranje i prezentaciju sadržaja. Multimedijski totemi se sastoje od dvostranog interaktivnog ekrana osjetljivim na dodir (touchscreen) koji nudi opciju pomicanja interaktivnog sučelja prema željenoj visini korisnika. Ekran je najmodernije tehnologije, visoke svjetline, anti-glare (vidljiv na suncu) te visoke rezolucije.