Grad Karlovac Turizam

Novi doživljaji multimedije u blizini rijeke Korane

“Susret s rijekom” je naziv projekta Karlovačke županije u kojem su objedinjena tri grada – Karlovac, Ozalj i Ogulin, te područja uz njihove rijeke. Projektom je obuhvaćena izrada šetnica, vidikovaca, turističke infrastrukture i multimedijalnih sadržaja te organizacija edukativno - zabavnih radionica. Tematske šetnice su smještene na desnoj obali rijeke Korane u Karlovcu, na obali rijeke Kupe u Ozlju i u neposrednoj blizini Đulinog ponora rijeke Dobre u Ogulinu, sve zaštićenim NATURA 2000 područjima.

Cilj projekta ‘Susret s rijekom’ je doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže područja NATURA 2000 uz rijeke Karlovačke Županije, kroz povećanje turističke privlačnosti ovih područja te edukaciju i podizanje svijesti o važnosti njihova očuvanja. Poseban naglasak biti će na načinu prezentacije edukativnih sadržaja, osobito korištenjem suvremenih tehnologija i multimedijskih sadržaja, koji će posjetiteljima pružiti jedinstvenu priliku da dožive rijeke i njihovu biološku raznolikost.

Pozadina

Karlovačka županija odlučila je inicirati projekt putem kojeg će se kvalitetno unaprijediti i očuvati područja tri grada i kvalitetno interpretirati njihove vrijednosti te promovirati kraj u kojem se nalaze. Grad Karlovac za je potrebe projekta tražio multimedijsku opremu za prikaz edukativnih sadržaja koji bi zaokružili priču projekta u gradu.

Izazov

Glavni izazov bio je osmišljavanje koncepta i sadržaja PandoPad rješenja koji bi svojim vizualnim identitetom i interaktivnim sadržajem educirao posjetitelje i pružao korisne informacije u multimedijskom formatu.

Naš pristup

Prikupljeni su podaci o biološkim vrijednostima projektnog područja koji će biti stalno izloženi na tematskim šetnicama, čime će izgrađena infrastruktura imati i edukacijsku komponentu. Poseban naglasak u okviru projektnog prijedloga „Susret s rijekom“ je osobni kontakt i doživljaj zaštićenih NATURA 2000 projektnih područja, upoznavanje sa florom, faunom te svrsi njihove zaštite. Kreiran je sav vizualni sadržaj i osmišljeno je korisničko sučelje koje je kasnije osposobljeno preko Pandopad Managera.

Rješenja

U gradu Karlovcu isporučena je jedna PandoPad ® TOTEM jedinica postavljena uz tematske šetnice koja svojim dizajnom, bojom, i sadržajem prikladno predstavlja održivi cilj projekta „Susret s rijekom“. Također su implementirani razni tipovi multimedije poput hologramskog prikaza sadržaja, interaktivnog poda, te VR naočala (virtual reality naočale). Multimedijska oprema je također zaštićena video nadzorom te opremljena brojačem posjetitelja.