Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke pandopad d.o.o kroz uvođenje i implementaciju IKT

Referentna oznaka ugovora: KK.03.2.1.19.1003
PANDOPAD D.O.O.

www.pandopad.com

 • Korisnik: Pandopad d.o.o, Samobor, Ivice Sudnika 7
 • Svrha projekta: Povećanje tržišnog udjela na postojećim ciljanim tržištima, te proboj na nova tržišta.
 • Cilj projekta: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije radi cjelokupne digitalizacije poslovanja, unaprijeđenja i optimizacije poslovnih procesa i njihova integracija kroz nabavu IKT rješenja.
 • Ukupna vrijednost projekta: 676.137,00 HRK
 • EU bespovratna sredstva: 350.915,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 1. veljače 2020. - 1. veljače 2021. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Aktivnosti projekta

 • Nabava out-of-box softvera, uključujući njegovo instaliranje, programiranje i testiranje
 • Nabava opreme
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta

 • Povećanje prihoda od prodaje za 80%
 • Uspješno proveden projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima (52%) i vlastitim sredstvima (48%).
 • Unaprijeđeno 9 poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja
 • Novozaposlene 3 osobe

Kontakt osobe za više informacija: marin@pandopad.com