PandoPad® Custom Time Table

PandoPad® Custom Time Table nudi prikaz redova vožnje

PandoPad® AIRPORT Time Table nudi prikaz odlaznih i dolaznih letova u zračnim lukama.

Osim klasične izvedbe PandoPad® AIRPORT Time Table moguće je realizirati i u interaktivnoj izvedbi gdje korisnik može odabirati pregled letova u prethodnom ili budućem vremenu.

PandoPad® AIRPORT Time Table se pri implementaciji integrira sa sustavom zračne luke.

Aplikacija je kompatibilna s:

Pandopad® INTERACTIVE

Pandopad® PLAYER