PandoPad® Manager

PandoPad® Manager napredni je sustav za upravljanje digitalnim sadržajima (CMS), aplikacijama i jedinicama (ekrani, interaktivni ekrani, paneli, totemi, video zidovi, projekcije, tableti, stolovi, izlozi, podovi).

PandoPad® Manageru pristupa se putem web preglednika i u njemu je moguće uključiti ili isključiti prikaz pojedinih PandoPad aplikacija, upravljati njihovim višejezičnim tekstualnim sadržajem, slikama, fotografijama, video zapisima, rasporedom prikazivanja itd.

PandoPad® Manager može biti instaliran unutar mrežnog okruženja na Microsoft Windows poslužitelju ili instaliran na našem, ili hostingu klijenta. Kod vrlo malih instalacija moguće je PandoPad® Manager instalirati i na računalu PandoPad uređaja.

PandoPad® Manager je moguće administrirati kroz web preglednik sa svih vrsta računala, PC, laptop, tablet, pametni telefon.

Njegove osnovne karakteristike su:

 

 • Web based CMS
 • Radi na PC/Mac/Linux klijentima putem web preglednika
 • Dostupan na tabletima i pametnim telefonima
 • Podaci se spremaju na PandoPad®  bazu (server ili cloud)
 • Više korisnika može raditi istovremeno
 • Pristup kriptiran korisničkim imenom i lozinkom
 • Dodavanje različitih prava upravljanja  svakom pojedinom korisniku
 • Log zapis korištenja CMS-a za administratore
 • Podrška za UTF-8 encoding (Latin, Arabic, Cyrilic, Hebru, Greek...)
 • Višejezičnost
 • .PNG i .JPG formati za slikovni sadržaj, .M4V za video te .SWF (AS2) za animacije
 • Usklađivanje podataka za različite klijente, ovisno o kriterijima
 • Podrška za zone
 • Scheduler