PandoPad® AdsHub

PandoPad® AdsHub omogućava prikaz reklamnog i informativnog sadržaja koji može biti interaktivan ili statičan.

PandoPad® AdsHub idealan je alat u službi vašeg marketinga ili korporativnih komunikacija. Kod neinteraktivnih implementacija može se primijeniti samostalno kao klasično Digital Signage rješenje, a kod interaktivnih najčešće služi za prikaz sadržaja u trenucima kad korisnici ne dodiruju sučelje.

Sadržaj se administrira i objavljuje putem PandoPad® Managera.  Aplikacija uz slikovni sadržaj podržava animacije i video.

Aplikacija je kompatibilna s:

• Pandopad® INTERACTIVE

• Pandopad® PLAYER