PandoPad® eCard Selfie

PandoPad® eCard Selfie je svakako jedna od najpopularnijih PandoPad aplikacija

Klasičnim sučeljem za PandoPad eCard (eRazglednice) korisnici mogu odabrati sliku u koju žele ubaciti fotografiju svojeg lica. Pomoću kamere snime sebe i nakon toga vrše fino podešavanje slike. Nakon podešavanja slika se u obliku eCard (eRazglednice) može poslati na email uz pisanu poruku.

Svaki poslani e-mail  osim same razglednice ili kupona u donjem dijelu može sadržavati i marketinške poruke, linkove, druge kupone ili pozive na akciju. Ove elemente aplikacija automatski dodaje, a administrator ih može jednostavno uređivati kroz PandoPad® Manager

Administrator također može pomoću PandoPad® Managera na jednostavan način vizualno prilagoditi PandoPad® eCard Selfie standardu brenda.

Aplikacija je kompatibilna s:

Pandopad® INTERACTIVE