PandoPad® Shop Window

PandoPad® Shop Window idealno je rješenje za prezentaciju različitih proizvoda s podržanom korisničkom interakcijom.

Vrlo česta primjena aplikacije PandoPad® Shop Window je u maloprodaji kada se želi prikazati proizvode koji su u određenom periodu na posebnoj ponudi.

Korisnik na ekranu može pomicati proizvode i informirati se o njima. Najčešću primjenu ima za direktno oglašavanje proizvoda u trgovačkim centrima, prodavaonicama, agencijama i sličnim mjestima. 

Aplikacija je kompatibilna s:

• Pandopad® INTERACTIVE