PandoPad® Desktop

PandoPad® Desktop početna je stranica PandoPada kroz koju se odvija poziv na akciju korisnika te vrši navigacija prema svim ostalim aplikacijama.

Početna stranica svakog interaktivnog digital signage rješenja je jedan od najvećih izazova. Ona istovremeno mora privući pažnju korisnika, ostvariti prvi pozitivan dojam, ali unatoč svojoj kompleksnosti biti krajnje intuitivna i jednostavna za korištenje svima.

PandoPad® Desktop podržava prikaz tekstualnih, slikovnih, video i animacijskih formata, uz prateću audio reprodukciju.  Upotrebom 'home button'-a ostvarena je jednostavna navigacija i povratak na PandoPad®  Desktop iz svih drugih PandoPad aplikacija. Aplikaciju je moguće samostalno dizajnirati iz PandoPad Managera.

Aplikacija je kompatibilna s:

Pandopad® INTERACTIVE