Aplikacije

Standardne aplikacije

Standardne PandoPad aplikacije univerzalno su primjenjive na gotovo svim lokacijama i u svim industrijama. Moguće ih je koristiti pojedinačno ili u bilo kojoj kombinaciji više aplikacija. Osmislili smo ih kako bi pružale izvanrednu podlogu proizvođačima sadržaja i omogućile što jednostavnije administriranje.

Specifične aplikacije

Kako bi upotreba PandoPada bila još bolje prilagođena karakterističnim potrebama pojedinih industrija i korisnika razvili smo, te i dalje na zahtjev razvijamo specifične aplikacije. Pri izradi specifičnih aplikacija PandoPad je moguće integrirati s legacy aplikacijama i bazama, te 3rd party CMS sustavima.

Upravljanje sadržajem

PandoPad koristi vlastiti sustav za upravljanje sadržajem - PandoPad® Manager. PandoPad® Manager je napredni CMS sustav (Content Management System), izuzetno jednostavan za korištenje. PandoPad® Manager je moguće administrirati kroz web preglednik sa svih vrsta računala, PC, laptop, tablet, pametni telefon.